Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Κατεβάστε το βιβλίο του Χ. Σαΐτη “Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο”

Ένα ξεχωριστό βιβλίο του καθηγητή Χρίστου Σαΐτη, που έχει ασχοληθεί διεξοδικά με ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και έχει εκδόσει αρκετά σχετικά με το θέμα βιβλία.

 

Περιέχει τέσσερα κεφάλαια
1. Ο ρόλος του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας
2. Εκπαιδευτική Νομοθεσία
3. Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικής Μονάδας
4. Δεξιότητες του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας


Στο τέλος κάθε κεφαλαίου αναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές μελέτες περιπτώσεων και στο παράρτημα του βιβλίου περιέχονται οι απαντήσεις τους .
Οι μελέτες περιπτώσεων είναι:
1. Το πρόβλημα εκχώρησης αρμοδιοτήτων (σελ. 50)
2. Αυταρχική σχολική ηγεσία (σελ. 51)
3. Εγγραφές μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (σελ.75)
4. Χορήγηση κανονικής άδειας με αποδοχές (σελ. 76)
5. Πυρκαγιά σε σχολική μονάδα (σελ. 128)
6. Συμπλοκή μαθητών με μέλη ομάδων εξωσχολικών (σελ.129)
7. Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων από εφημερεύοντα εκπαιδευτικό (σελ. 166)
8. Αργοπορία εκπαιδευτικού ( σελ. 167)
Κατεβάστε το βιβλίο εδώ