Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι:
1) Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Κοζάνης την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015 θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Όσοι έχουν κάνει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ θα αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση και θα παρουσιάζονται καθημερινά σε αυτή μέχρι την ανακοίνωση των αποσπάσεων από το ΠΥΣΠΕ Κοζάνης.
2) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης από άλλα ΠΥΣΠΕ, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015 θα παρουσιαστούναυτοπροσώπως και θα αναλάβουν υπηρεσία στο γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. Κοζάνης (Διοικητήριο, 4ος όροφος, γρ.15). Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ60 εκτός από την ανάληψη υπηρεσίας θα καταθέσουν και δήλωση τοποθέτησης έως και Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα κενά που είναι αναρτημένα στη Δ/νση Π.Ε. Κοζάνης.
3) Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης θα αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο της Διεύθυνσης είτε μεαποστολή fax (2461047233 ή 2461047235).Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16, οι οποίοι μετατέθηκαν στη Δ/νση Π.Ε. Κοζάνης πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία έως σήμερα Δευτέρα, 31/8/2015 στη Δ/νση Π.Ε. Κοζάνης (Διοικητήριο, 4ος όροφος, γρ.15,τηλ2461351364) και θα αναμένουν οδηγίες τόσο για την τοποθέτησή τους σε κενές οργανικές θέσεις όσο και για την τοποθέτησή τους σε λειτουργικά κενά.
4)Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ19-ΠΕ20 θα αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση ΠΕ Κοζάνης και θα υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης έως και την Πέμπτη, 3/9/2015 σύμφωνα με τα κενά που είναι αναρτημένα στη Δ/νση Π.Ε. Κοζάνης.
ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε . ΚΟΖΑΝΗΣ