Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΊΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΈΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΆΝΗΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 18η /28-8-2015 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης διαπιστώθηκαν οι υπεραριθμίες σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Κοζάνης.
       Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολικών μονάδων καλούνται να δηλώσουν από 28-08-2015 έως 01-09-2015 έως τις 14:00μ.μ. ενυπόγραφα για το εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, συμπληρώνοντας τον πίνακα που επισυνάπτουμε.
         Επισημαίνεται ότι ο πίνακας συμπληρώνεται στο σχολείο της οργανικής και αποστέλλεται στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης μέσω των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων.
      Μετά τη λήξη της προθεσμίας, το ΠΥΣΠΕ θα χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας, οι οποίοι θα κληθούν να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στις κενές λειτουργικές θέσεις, όπου θα τοποθετηθούν σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το  Π.Δ. 100/97 και ισχύει.
         Συνημμένα σας αποστέλλουμε 1.Υπόδειγμα συγκεντρωτικού πίνακα σχολικής μονάδας και 2.Πίνακα λειτουργικών κενών.
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (diapistwsh_yperarithmias.doc)diapistwsh_yperarithmias.doc[ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ]
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (leitourgika_kena.xls)leitourgika_kena.xls[ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝ\Α

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ypodeigma_pinaka_dhlwsh_yperar.xls)ypodeigma_pinaka_dhlwsh_yperar.xls[ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ]
ΠΗΓΗ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ