Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Αποσπάσεις B΄φάσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ - Ανακλήσεις- Παραιτήσεις

Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΠΕ
Συναδέλφισσες ,οι
Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΚΥΣΠΕ :
1. Ενέκρινε 32 αποσπάσεις συναδέλφων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για σοβαρούς λόγους υγεία, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας. Σας κοινοποιούμε τα ονόματα, επισημαίνοντας ότι εκκρεμεί η υπογραφή της απόφασης από την πολιτική ηγεσία.
2. Ενέκρινε 8 αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης συναδέλφων που είχαν λάβει διπλή απόσπαση ή μετατεθεί και απέρριψε όλες τις υπόλοιπες, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η εγκύκλιος των αποσπάσεων.
3. Ενέκρινε και τις τρεις αιτήσεις παραίτησης που είχαν υποβληθεί.
Επισημαίνουμε ότι, ως αιρετοί, ζητήσαμε από το συμβούλιο και η β φάση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ να γίνει όπως έγινε και η α φάση, δηλαδή με βάση τα κενά και τη μοριοδότηση. Η πλειοψηφία όμως του συμβουλίου απέρριψε την πρόταση, με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας, και οι αποσπάσεις έγιναν με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας.
Oι αιρετοί ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης                   Παληγιάννης Βασίλης