Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ60 & ΠΕ70 Α ΦΑΣΗ

Προσλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ70 (25/9) ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
Προσλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ60 (25/9) ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 28 έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.