Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου: Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και η θέσπιση διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών

πηγή  :  Δημητρακόπουλος Γιώργος
εδώ την Υπουργική Απόφαση με το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
εδώ την Υπουργική Απόφαση με τη θέσπιση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών