Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

ΤΑΒΕΛΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ταβελάρης Σωτήριος
Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς
Υποψήφιος αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτ. Μακεδονίας
(Με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.)
Τηλ. Επικοινωνίας 6944302774
e-mail : tavelariss@gmail.com
http://stavelaris.blogspot.com/
Υποψηφιότητα για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτ. Μακεδονίας
Συναδέλφισσα - συνάδελφε,
Ο αγώνας για την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού, και την
καλυτέρευση της δημόσιας εκπαίδευσης, ο αγώνας για την προάσπιση και
διεύρυνση των κατακτήσεών μας, μέσα σε πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύνης και
κοινωνικής ευθύνης, είναι κοινός και συνεχής, απαιτεί λύσεις με συλλογική
δράση, αποφασιστικότητα και επιχειρήματα, υπηρετώντας αρχές και αξίες για
έναν καλύτερο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, για μια καλύτερη «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», για
έναν καλύτερο «ΑΝΘΡΩΠΟ».
Σε λίγες μέρες, έχουμε εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών
εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ τοπικό, ΑΠΥΣΠΕ -
περιφερειακό, ΚΥΣΠΕ - Κεντρικό). Η συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων σ΄ αυτά
αποτελεί κατάκτησή μας η οποία προάγει τους δημοκρατικούς θεσμούς* και
πέρα από προβλήματα και αδυναμίες που ο καθένας μας αναγνωρίζει
σ΄αυτούς* πρέπει να τους στηρίξουμε, να τους αναβαθμίσουμε, να
αναδείξουμε και να ενεργοποιήσουμε με τη συμμετοχή στις διαδικασίες και
την ψήφο μας τη συλλογική ευθύνη.
Συναδέλφισσα - συνάδελφε,
Η θέση του αιρετού εκπροσώπου είναι μια θέση ευθύνης, την οποία
προσπάθησα και αγωνίστηκα να υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις, με ήθος,
αξιοπρέπεια, συνέπεια, εντιμότητα και υπευθυνότητα, με αξιοκρατία, δικαιοσύνη
και ισονομία. Με την ιστοσελίδα μου και τα ενημερωτικά σημειώματα
υπηρέτησα την αρχή της διαφάνειας, της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης,
των συναδέλφων έτσι ώστε να γνωρίζουν όλα τα θέματα που απασχόλησαν το
Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς.
Συναδέλφισσα – συνάδελφε,
Στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα
υπηρεσιακά συμβούλια είμαι υποψήφιος για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής
Μακεδονίας. Οι συνάδελφοι του νομού στον οποίο υπηρετώ με τίμησαν, με
εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν την ευκαιρία να τους υπηρετήσω, εσείς θα μου
δώσετε τη δύναμη να συνεχίσω ...
Καστοριά 31.10.2010