Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α΄ ΔΟΣΗ 2011

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αθήνα   8   Φεβρουαρίου  2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών", ποσό 30.000.00,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, έναντι του συνολικού ποσού το οποίο θα τους αποδοθεί για το τρέχον έτος, ως ακολούθως: 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ