Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανέπτυξε ψηφιακή πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://digitalschool.minedu.gov.gr όπου υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή όλα τα μαθήματα του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. 
Στον ιστότοπο "Προετοιμάζομαι για Πανελλαδικές - Ψηφιακά εκπαιδευτικά Βοηθήματα", με στόχο να στηρίξει αποτελεσματικά την προσπάθεια όλων των μαθητών της Γ΄τάξης Λυκείου, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις Εκτός από την παραπάνω σελίδα των μαθημάτων http://digitalschool.minedu.gov.gr τα βοηθήματα θα παρέχονται ξεχωριστά και στη σελίδα www.study4exams.gr.