Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Από κόσκινο όλα τα µεταπτυχιακά

Σε έλεγχο όλων των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από πανεπιστήµια του εξωτερικού που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί προκειµένου να λάβουν πρόσθετα µόρια για την επιλογή τους ως στελέχη της εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας.
  
O έλεγχος αποφασίστηκε από την Άννα ∆ιαµαντοπούλου έπειτα από καταγγελίες που έγιναν πρόσφατα στη Χαλκιδική, ότι εκπαιδευτικοί χρησιµοποίησαν πλαστά µεταπτυχιακά για τον σκοπό αυτόν. Σε περίπτωση που από την ΕΔΕ που διατάχθηκε προκύψουν στοιχεία τα οποία θα τεκµηριώνουν τις καταγγελίες, θα παραπεµφθούν στον εισαγγελέα.
Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται πρόταση ώστε τα Συµβούλια Επιλογής Στελεχών να ελέγχουν πρώτα τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία έχει αποκτηθεί ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, προκειµένου να τους µοριοδοτούν κατά τη διαδικασία επιλογής των στελεχών