Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

80η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΔΟΕ

Ψήφισαν 600 αντιπρόσωποι.Άκυρα- λευκά 7Αποτελέσματα εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. Αντιπρόσωποι για την ΑΔΕΔΥ
Παράταξη Ψήφοι Εδρες Ψήφοι Αντιπρόσωποι
ΠΑΣΚ 212 4 219 58
ΔΑΚΕ 179 4 177 47
Παρεμβάσεις-Κινήσεις-Συσπειρώσεις 91 2 86 23
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ 68 1 69 19
Εκπαιδευτική Ριζοσπαστική Συνεργασία 36 0 34 9
Ελεύθερο Ανεξάρτητο Δίκτυο 5 0 7 2
Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών 2 0 0 0
Ανεξάρτητη Κίνηση εκπαιδευτικών 2 0
Εκλέγονται για το Δ.Σ.  
 Από την ΠΑΣΚ 
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
Γκουμας Θανάσης
Φασφαλής Νίκος
Από τη ΔΑΚΕ 
Κόκκινος Χαράλαμπος
Κικινής Θανάσης
Οικονόμου Τριαντάφυλλος
Ανδρουλάκης Μάνος
Από τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ
 Καλούσης Ακρίτας
 Παπασπύρου Νίκος
Από την ΕΣΑΚ ΔΕΕ
Δριμάλα Θεοδώρα