Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Ενδεικτική βιβλιογραφία μέσα από την οποία οι υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων μπορούν να βρουν απαντήσεις στην μελέτη -περίπτωσης είναι η ακόλουθη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: