Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011


ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ
Α/Α           ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ      ΓΡΑΦΕΙΟ
1 11o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΛΩΝ  6/ΘΕΣΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χ.ΜΟΥΚΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/ΘΕΣΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
4 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
5 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΙΝΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
6 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
7 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ 5/ΘΕΣΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
8 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
9 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
10 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χ. ΜΕΓΔΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/ΘΕΣΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
11 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
12 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
13 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
14 7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 8/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
15 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 7/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
16 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
17 10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
18 12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
19 13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
20 17o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
21 18o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
22 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΚΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
23 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΚΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
24 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ  6/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
25 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 4/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
26 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
27 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γ. ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 7/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
28 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
29 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
30 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΝΩΝ 5/ΘΕΣΙΟ 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
31 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
32 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
33 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
34 4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
35 5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 8/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
36 6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
37 7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
38 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
39 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
40 10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 6/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
41 11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
42 12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 7/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
43 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 7/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
44 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
45 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
46 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
47 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 4/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
48 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΑΣ 6/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
49 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 4/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
50 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 6/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
51 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 7/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
52 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
53 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΩΝ 4/ΘΕΣΙΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
54 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 12/ΘΕΣΙΟ 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
55 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 8/ΘΕΣΙΟ 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
56 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 6/ΘΕΣΙΟ 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
57 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ 7/ΘΕΣΙΟ 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
58 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 5/ΘΕΣΙΟ 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
59 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5/ΘΕΣΙΟ 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
60 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12/ΘΕΣΙΟ 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
61 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 7/ΘΕΣΙΟ 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
62 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
63 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
64 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ 6/ΘΕΣΙΟ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
65 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5/ΘΕΣΙΟ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
66 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ 8/ΘΕΣΙΟ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
67 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ-ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
68 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 12/ΘΕΣΙΟ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
69 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
70 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ 5/ΘΕΣΙΟ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
71 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 6/ΘΕΣΙΟ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.


            ΚΟΖΑΝΗ, 21-07-2011


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ


       ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΜΠΟΥΡΑΣ