Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της μη εγγραφής ή κατά της σειράς εγγραφής των υποψηφίων στους πίνακες εντός πέντε (5) ημερών από την Πέμπτη 21-07-2011 έως τη Δευτέρα 25-07-2011. Τα έντυπα των ενστάσεων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Συμβουλίου στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης ή με fax 2461047232. Σε περίπτωση αποστολής με fax να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση της λήψης 2461351364 και 2461351241.

Παράλληλα καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν, αποκλειστικά, στη Γραμματεία του Συμβουλίου ενιαία δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη Δευτέρα 25-07-2011.
Διευκρινίζεται ότι οι δηλώσεις τοποθέτησης θα κατατεθούν:
α) αυτοπροσώπως και β) από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση του υποψηφίου. 
Δηλώσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.