Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

Διευκρινιστικών συνέχεια..... Υπ. Παιδείας: Νέα αλλαγή σχετικά με τις δηλώσεις για την επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ και ΔΕ.

Και ενώ σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, νέα διευκρινιστική, ανακαλεί τη χθεσινή....
H νέα εγκύκλιος δίνει  δικαίωμα συμπληρωματικής δήλωσης αποκλειστικά μόνο σε όσους δεν έχουν υποβάλει , δηλαδή  οι υποψήφιοι σχολικοί σύμβουλοι. 
Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Όσοι υποψήφιοι είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι και για θέσεις Σχολικών Συμβούλων και δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης ύστερα από σχετική πρόσκληση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου και την κύρωση των πινάκων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Στην πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης τάσσεται σύντομη αποκλειστική προθεσμία».