Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ


Μπαλάγκας Γιάννης
Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ