Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Για τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών πατήστε εδώ.
                             ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
                 ΠΕ70                                                ΠΕ60
 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ                        ΣΑΛΙΑΡΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
 ΛΑΜΠΡΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
 ΝΤΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
 ΓΙΩΤΗ ΒΑΙΑ
 ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ