Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ61-ΠΕ71

11.jpg   Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους θα δημοσιευθεί η προκήρυξη πρόσληψης δασκάλων και νηπιαγωγών ειδικής αγωγής στην  Εκπαίδευση. Οι νέοι εκπαιδευτικοί θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση, μέσω ΑΣΕΠ, πριν από τον Ιούνιο του 2012. Μέσω του διαγωνισμού θα προσληφθούν μόνιμα στα Ειδικά Σχολεία 300 Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί (282 και 18) και ενώ άλλες 200 θέσεις θα καλυφθούν μόνιμα από τους πίνακες αναπληρωτών. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος οι απόφοιτοι των δυο Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, δηλαδή του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (κατεύθυνση ειδικής αγωγής) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός θα αφορά τους κλάδους ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε.) και ΠΕ 71 (Δασκάλων Ε.Α.Ε.) και όπως ορίζει ο πρόσφατος νόμος για την Παιδεία (Ν. 3848/2010)

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  

  Η εξεταστέα ύλη στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατατάσσεται σε δυο θεματικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θεματική ενότητα) και η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες. 
  Πρώτη Θεματική Ενότητα 
  Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά την ειδική εκπαίδευση και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν: 
  α) να επιτελούν το διδακτικό τους έργο σύμφωνα με τις αρχές και την οργάνωση της ειδικής και της ενταξιακής εκπαίδευσης.
  β) να αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών/μαθητριών με διαφορετικές αναπηρίες ή/και διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  γ) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
  Δεύτερη Θεματική Ενότητα 
  Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά σε ζητήματα γενικής διδακτικής μεθοδολογίας γενικά παιδαγωγικά θέματα, ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών και στρατηγικών διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος. Η δεύτερη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν: 
  α) να κατανοούν το ρόλο και τη σημασία της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, 
  β) να κατανοούν το ρόλο και τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, 
  γ) να κατανοούν την αναγκαιότητα και το ρόλο της διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος, των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  δ) να σχεδιάζουν κατάλληλα προγράμματα και δραστηριότητες για τους μαθητές με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της ειδικής και της ενταξιακής εκπαίδευσης.