Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Στη Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, η ΔΟΕ έθεσε το θέμα της μεγάλης γραφειοκρατίας στη λειτουργία των Σχολικών επιτροπών.
Υπήρξε δέσμευση για την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών από τον προληπτικό έλεγχο δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το σχετικό ΦΕΚ δημοσιεύτηκε,    ΦΕΚ  268 ΤΕΥΧΟΣ  Ά / 31-12-2011
ΣΤΟ  ΑΡΘΡΟ  2,  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  3, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ  Η  ΕΞΑΙΡΕΣΗ  ΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ  ΕΛΕΓΧΟ  ΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ