Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης Δασκάλων EAE για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης EAE

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλούνται εκπαιδευτικοί  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - κλάδων Δασκάλων, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και δεν εχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους ενιαίους πίνακες προσωρινων αναπληρωτων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σχολικού έτους 2011-2012 συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες αιτήσεις να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αυτούς.
Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται από 16/01/2012   μέχρι  20/01/2012.
 Η συμπληρωματική εγκύκλιος και η αίτηση υποβολής εδώ.