Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Νέο βιβλίο Ιστορίας ΣΤ΄ Δημοτικού


Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε νέο βιβλίο Ιστορίας για τη Στ΄ Δημοτικού, σε αντικατάσταση του βιβλίου της Μ. Ρεπούση, για το οποίο είχε προκληθεί μεγάλη αντίδραση και είχε αποσυρθεί.
Η υφυπουργός Παιδείας, κ. Χριστοφιλοπούλου, υπέγραψε απόφαση με την οποία εγκρίνεται η εκτύπωση του διδακτικού βιβλίου της Ιστορίας «Νεότερα Χρονικά» με κάποιες διορθώσεις που υπέδειξε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα σταλεί σε εκατό σχολεία για την πιλοτική διδασκαλία του.
Το 2008, ανατέθηκε η συγγραφή νέου βιβλίου Ιστορίας σε ομάδα ιστορικών υπό τον καθηγητή Νεότερης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιάννη Κολιόπουλο, στην οποία συμμετείχαν ο καθηγητής επίσης Nεότερης Ιστορίας Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο φιλόλογος Χαράλαμπος Μηνάογλου και ο σχολικός σύμβουλος Αθανάσιος Καλλιανιώτης.