Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Σχετικά με την αναγνώριση του πλεονάζοντος χρόνου για την εξέλιξη σε Μ.Κ. του ίδιου βαθμού

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας κοινοποιώ την υπ. αρ. πρωτ. 2/20433/0022/8-3-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία «…ο πλεονάζων χρόνος, μετά την αρχική κατάταξη του υπαλλήλου θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετίας ή τριετίας (ανάλογα με το βαθμό) για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του ίδιου βαθμού…».
ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ                                                                                             Δημήτρης Μπράτης