Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

6η Μαρτίου – Πανελλήνια Ημέρα Κατά της Βίας στο Σχολείο


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ