Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Κοινή υπουργική απόφαση για σύσταση κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

    Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθηγητή κ. Γεώργιου Μπαμπινιώτη, και Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη, σε συνεργασία και με την αρμόδια Υφυπουργό για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εύη Χριστοφιλοπούλου, συγκροτούνται κλάδοι Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
      Σημειώνεται ότι οι θέσεις θα καλυφθούν αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν.
Αναλυτικότερα, συστήνεται ο ακόλουθος αριθμός θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους αντίστοιχους κλάδους:
Κλάδος ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας  200 θέσεις
Κλάδος ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας  100 θέσεις
Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων  100 θέσεις
Κλάδος ΠΕ32 Θεατρικών σπουδών  60 θέσεις
Κλάδος ΠΕ18.41 Δραματικής τέχνης  5 θέσεις
Κλάδος ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι.  288 θέσεις
Κλάδος ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.  192 θέσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ