Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Του αιρετού Δημήτρη Μπράτη: Κατάργηση των αιρετών εκπροσώπων μας από τα Πειθαρχικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ).


Του αιρετού Δημήτρη Μπράτη: Κατάργηση των αιρετών εκπροσώπων μας από τα Πειθαρχικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ). Νέα Πειθαρχικά Συμβούλια για τους εκπαιδευτικούς στην έδρα κάθε περιφερειακής Δ/νσης.

Με το Νόμο 4057/14-3-2012, που ισχύει και στην εκπαίδευση, επέρχονται ριζικές αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο των εκπαιδευτικών.
            Με το συγκεκριμένο Νόμο, ο οποίος αντικαθιστά ολόκληρο το κεφάλαιο ΣΤ’ του μέρους Δ’ του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) καταργούνται, για πρώτη φορά, οι αιρετοί εκπρόσωποι των Δημοσίων Υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών, αφού οι πειθαρχικές αρμοδιότητες τις οποίες ασκούσαν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ) περνούν, πλέον, στα νέα Πειθαρχικά Συμβούλια, στα οποία δε συμμετέχουν.
            Ουσιαστικά, δηλαδή, οι συνάδελφοι που θα παραπέμπονται για οποιοδήποτε παράπτωμα στα Πειθαρχικά Συμβούλια, θα κρίνονται από δύο δικαστικούς και έναν Δ/ντή Εκπαίδευσης, αφού το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, απ’ αυτούς θα απαρτίζεται.       Είναι η πρώτη φορά στα 100, περίπου, χρόνια λειτουργίας του θεσμού των αιρετών στην εκπαίδευση (από το 1927), που δε θα συμμετέχουν στα Πειθαρχικά Συμβούλια.
            Κατανοούμε όλοι τι θα γίνεται σ’ αυτά τα τριμελή Πειθαρχικά Συμβούλια, αφού ο συνάδελφος δεν θα έχει υπεράσπιση από κανέναν, κάτι που έχουν όλοι οι κατηγορούμενοι, ακόμη και για τις ειδεχθέστερες πράξεις. Γι’ αυτό και το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών πρέπει να απαιτήσει, άμεσα, την κατάργηση της ρύθμισης και την επάνοδο των αιρετών στα Συμβούλια. Αλλιώς θα ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα ο νέος Νόμος προβλέπει (άρθρο 146β, άρθρο 6):
Στην εκπαίδευση, εντός τριμήνου από την ψήφιση του.....