Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Αναστέλεται η συγχώνευση του 2/Θ Δημοτικού Σχολείου Πολυμύλου με το 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου για το σχολικό έτος 2012 - 2013.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 41642/Δ4/11-4-2012 ΚΑΙ ΜΕ ΑΔΑ : Β4999-ΧΟΔ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ
 ''ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π. Ε.'' 
  Στοιχεία ΦΕΚ   1293/Β/201             


             ''ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ''