Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Πραγματοποίηση Διημερίδας Ειδικής Αγωγής

H Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π.) διοργανώνει διημερίδα με θέμα:
Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Ειδική Αγωγή
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη  (Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης -  Εθνικής Αμύνης  27).
Θα παρουσιαστούν 16 προγράμματα, απ' όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όλους σχεδόν τους τύπους δομών Ε.Α.Ε. Η ημερίδα αφορά εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής, παράλληλης στήριξης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, φοιτητές και  γονείς μαθητών με Ε.Ε.Α.
Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα με τις εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν.
Πληροφορίες: unionpeep@yahoo.gr  &   www.specialeducation.gr,