Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Κατανομή νέων οργανικών θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία, εκπαιδευτικών ειδικοτήτων των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20

  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ 05
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ 07
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ 08
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ 32
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ 18.41
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ19-20
ΣΥΝΟΛΟ  
  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
0
0
1
0
0
1
2
 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
0
0
1
0
1
3
 ΚΟΖΑΝΗΣ
3
2
1
1
0
6
13
 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
0
1
1
0
0
2
4
      ΣΥΝΟΛΟ
4
3
3
2
0
10
22