Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικασία  από 13/08/2012 μέχρι και 23/08/2012 στη Διευθύνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιλεγούν τοποθετούνται για θητεία η οποία λήγει στις  31/8/2015.
ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ