Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης - Βελτιώσεις θέσεων

Καλούνται οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ60(Νηπιαγωγών) και ΠΕ70(Δασκάλων) που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης κατά τη Β΄ φάση αποσπάσεων να υποβάλουν Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης ή μέσω fax στα τηλ. 2461047232 και 2461047233 από την Παρασκευή 31-08-2012 έως τη Δευτέρα 03-09-2012.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣTO BLOG TOY ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ