Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (Β' Φάση)

Μπράτης Δημήτρης
Παληγιάννης Βασίλης
Αιρετοί ΚΥΣΠΕ Αθήνα , 30-08-2012

Β΄ φάση αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Ανακλήσεις - τροποποιήσεις.
Όλα τα ονόματα
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Σας κοινοποιούμε τα ονόματα των εκπαιδευτικών Π.Ε. των οποίων οι αιτήσεις απόσπασης εγκρίθηκαν κατά τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ στις 28, 29 και 30 Αυγούστου 2012, επισημαίνοντας τα εξής :
1. Ο β΄ κύκλος των αποσπάσεων έγινε με βάση τα λειτουργικά κενά που κατέθεσε στο ΚΥΣΠΕ η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας. Ως αιρετοί διαφωνήσαμε αμφισβητώντας τα κενά , ως προς τα ΠΥΣΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας , αφού άλλα κενά έδωσαν οι Δ/ντές Εκπαίδευσης και άλλα απέστειλε η Περιφερειακή Διεύθυνση. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός να μην υπάρχει συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών , ως προς τα κενά, και στο τέλος να την "πληρώνουν" οι συνάδελφοι και να ταλαιπωρούνται.
2. Και αυτές οι αποσπάσεις έγιναν με πλήρη μοριοδότηση , όπως προβλέπεται στη σχετική εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας.
3. Εκκρεμεί , ακόμη, η υπογραφή τους από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
4. Έγιναν δεκτές όλες οι ανακλήσεις και οι τροποποιήσεις αποσπάσεων που επικαλούνταν σοβαρούς λόγους.
Δημήτρης Μπράτης
Παλληγιάννης Βασίλης