Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2012, για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.

          Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,
Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη, θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ για τα παρακάτω θέματα:

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012
  • Εξέταση αιτήσεων (νέων και επανεξέτασης), ανάκλησης και τροποποίησης απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών Π.Ε.
  •  Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών επί αμοιβαίας μετάθεσης στην Α/θμια Εκπ/ση
  • Εξέταση αιτήσεων (νέων και επανεξέτασης), ανάκλησης και τροποποίησης απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ και ΚΕΔΔΥ σε ΣΜΕΑΕ
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012
  •  Εξέταση αιτήσεων (νέων και επανεξέτασης), ανάκλησης και τροποποίησης απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών Π.Ε.
  •  Εξέταση αιτήσεων και ανάκλησης αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε.
                                                      Δημήτρης Μπράτης