Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κοζάνης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1.       
Γκαμπούρας Ιωάννης του Αθανασίου, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Κοζάνης.
Πρόεδρος
2.       
Πολυχρονίδου Ζωή του Τριανταφύλλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του Δημοτικού Σχολείου Χαρισίου Μούκα Κοζάνης.
Αντιπρόεδρος
3.       
Τσάνης Ευάγγελος του Γρηγορίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.
Μέλος
4.       
Νιτσιόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης.
Αιρετό Μέλος
5.       
Σισμανίδης Παύλος του Λαζάρου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.
Αιρετό Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

1.       
Λότσιος Παναγιώτης του Θωμά, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70, Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μαυροδενδρίου.
2.       
Γκουλέτσος Κωνσταντίνος του Θωμά, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70, του Δημοτικού Σχολείου Λευκόβρυσης.
3.       
Δεληγιάννης Ιωάννης του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 8ου  Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης.
4.       
Παλαιολόγος Τρύφων του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.
5.       
Κυδώνας Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 Διευθυντής του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.