Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

      Ενόψει των μεταθέσεων, εκτός και εντός ΠΥΣΠΕ του Σχ. έτους 2012-2013, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αίτηση στη Δ/νση Π.Ε.  Κοζάνης να έχουν οπωσδήποτε συμπληρωμένο το πεδίο e-mail (προσωπικό, του σχολείου που υπηρετούν ή κάποιο άλλο).   
   Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης της αίτησης στο σύστημα μεταθέσεων, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα λάβουν στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρημένης αίτησης και έπειτα από προσεκτικό έλεγχο θα πρέπει να αποστείλουν στη Δ/νση ΠΕ Κοζάνης υπογεγραμμένη (και ολογράφως) μόνο την τελευταία σελίδα της αίτησης με ΦΑΞ στους αριθμούς 24610 47233-24610 47232. 
     Η διαδικασία αυτή δεν ισχύει για όσους Εκπ/κούς έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης ΠΕ Κοζάνης για να παραλάβουν και να υπογράψουν την αίτηση.