Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

vontsa vasiliki
ΒΟΝΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΉ
Με απόφαση που υπέγραψε  ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος τοποθετούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί  σε θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

1.  Βόντσα Βασιλική του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.
2.  Μελισσόπουλο Σάββα του Παύλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.
3.  Καρατάσιο Γεώργιο του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
4.  Χουλιάρα Θεοδώρα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα.
5.  Ζιάκα Βασιλική του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.
6.  Καραβασίλη Ιωάννη του Ιορδάνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα.
7.  Παναγιωτόπουλο Γεώργιο του Ανδρέα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.
8.  Παλιαλέξη Ηλία του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.
9.  Γκίνη Δημήτριο του Αναστασίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, με έδρα την Αθήνα.
10.  Μισθό Πέτρο του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.
11.  Παπαδανιήλ Μαρία του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.
12.  Μεσσάρη Διονύσιο του Σπυρίδωνα εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη.
13.  Κλινάκη Απόστολο του Ευαγγέλου εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.