Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης: Οι μισοί καθηγητές κάνουν μειωμένο ωράριο!


  Ένας στους δύο καθηγητές μέσης εκπαίδευσης παρέχει μειωμένο διδακτικό έργο στο σχολείο που διδάσκει παρότι είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει στο ακέραιο το πλήρες διδακτικό εβδομαδιαίο ωράριο που του αναλογεί και το οποίο κυμαίνεταιμε βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας σε 16 έως 21 ώρες την εβδομάδα εκτός ειδικών περιπτώσεων όπως μητέρες για τα δύο πρώτα χρόνια του παιδιού, διευθυντές, υποδιευθυντές κ.λπ. 
  Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία που σοκάρουν παρατίθενται σε πόρισμα- σοκ των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης οι οποίοι διενήργησαν δειγματοληπτικό έλεγχο σε τέσσερα Γυμνάσια και Λύκεια στην Ανατολική Αττική ( Βάρη - Βούλα – Βουλιαγμένη) και αφορούσαν τις εκπαιδευτικές περιόδους από το 2008 έως το 2012. Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου οι Επιθεωρητές ζητούν να διωχθούν πειθαρχικά για ατελή εκπλήρωση των υπαλληλικών τους καθηκόντων ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, η Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, πέντε εκπαιδευτικοί μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και οκτώ διευθυντές/-τριες αντίστοιχων Γυμνασίων και Λυκείων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης. Σύνολο δεκαέξι εκπαιδευτικοί διαφόρων βαθμίδων.