Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Τι προβλέπει ο νέος νόμος Ν.4093 για μισθούς και συντάξεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Γράφει ο Γιάννης Μπαλάγκας


Ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222α) που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις μισθολογικές αλλά και συνταξιοδοτικές που αφορούν τους υπαλλήλους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Οι κυριότερες διατάξεις που αφορούν τους εκπαιδευτικούς για μισθολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα είναι:
Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
1.         Καταργούνται από 1-1-2013 τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.
2.    Αναστέλλεται από 31-10-2011 μέχρι 31-12-2016 η σταδιακή περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) από τις αποδοχές όσων υπαλλήλων προέκυψε με την ένταξή τους στο νέο μισθολόγιο.
Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ν.4024/2011 άρθρο 29 παρ 2 και την υπ’ αριθμ. οικ. 2/20433/0022/8-3-2012 εγκύκλιο της 22^ Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. εφόσον με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου προκλήθηκε μείωση στις αποδοχές του υπαλλήλου μεγαλύτερη από το 25% του συνόλου των αποδοχών που ελάμβανε ο υπάλληλος στις 31-10-2011, η μείωση αυτή κατανεμήθηκε ως εξής: Το 25% της μείωση αυτής καταβλήθηκε από 1-11-2011 έως 30-10-2012 και η υπερβάλλουσα μείωση κατανεμήθηκε ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από 1-11-2012. Αυτή η υπερβάλλουσα μείωση αναστέλλεται μέχρι 31-12-2016. (αυτή η ρύθμιση αφορά ελάχιστους εκπαιδευτικούς)
Διευκρίνιση: Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με την περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων που αναφέρει ο νέος ασφαλιστικός νόμος, διευκρινίζουμε ότι η περικοπή αυτή δεν αφορά τα οικογενειακά επιδόματα που χορηγούνται στους δημόσιους υπαλλήλους σύμφωνα με το ν.4024/2011, τα οποία θα εξακολουθήσουν να χορηγούνται χωρίς να επέρχεται καμία μεταβολή στον τρόπο χορήγησης αλλά αναφέρεται στα επιδόματα των τριτέκνων, πολυτέκνων που χορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας.