Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Αυξάνεται το ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Την αύξηση, από 1ης Σεπτεμβρίου 2013, του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως, προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Η ρύθμιση έρχεται μετά την απαίτηση της τρόικας να μπει «μαχαίρι» στον αριθμό των αναπληρωτών, οι οποίοι την ερχόμενη χρονιά δεν θα ξεπεράσουν τις 2.000 και στις δύο βαθμίδες έναντι περίπου 12.000 φέτος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο έλλειμμα σε προσωπικό. Το ζήτημα, ωστόσο, αποτελεί «αιτία πολέμου» για τους εκπαιδευτικούς και μπορεί να απειλήσει την ομαλή λειτουργία της σχολικής χρονιάς. Άλλωστε, τα αποτελέσματα των «κρας τεστ» που έχουν γίνει στο υπουργείο Παιδείας είναι ανησυχητικά, καθώς δείχνουν ότι το επιπλέον δίωρο οδηγεί σε πλεόνασμα σχεδόν 5.000 καθηγητών, κυρίως Πληροφορικής, Φυσικής Αγωγής και ξένων γλωσσών, αλλά και μαθηματικών και θεολόγων, οι οποίοι θα μετακινηθούν υποχρεωτικά σε άλλες θέσεις, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από τους εκπαιδευτικούς πάντως εκφράζονται φόβοι ότι το πλεονάζον προσωπικό θα οδηγηθεί σε απομάκρυνση από τη δημόσια εκπαίδευση.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη διάταξη, από 1η Σεπτεμβρίου 2013 οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα διδάσκουν «ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας». Όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο οι εκπαιδευτικοί που έχουν, για παράδειγμα, είκοσι χρόνια υπηρεσίας και σήμερα διδάσκουν 16 ώρες εβδομαδιαίως να διδάσκουν από την ερχόμενη σχολική χρονιά 20 ώρες, με αποτέλεσμα η αύξηση του ωραρίου να είναι τέσσερις ώρες. Ωστόσο, πηγές από το υπουργείο Παιδείας διευκρίνιζαν χθες ότι η αύξηση του ωραρίου δεν θα υπερβαίνει τις δύο ώρες ανεξαρτήτως από τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών.
Δεν αυξάνεται το ωράριο των δασκάλων
Η ρύθμιση για την αύξηση του ωραρίου αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όχι τους δασκάλους. Στη ρύθμιση, μάλιστα, εξειδικεύονται οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας ως εξής:
Διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών θα διδάσκουν 10 ώρες όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, 9 ώρες με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, 7 ώρες όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και 5 ώρες με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Σύμφωνα με τη διάταξη, δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο με αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.
Διευθυντές Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ) ώρες 10. Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16.
Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20. Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας. Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28. Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.
Αλλαγές επέρχονται και στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων. Όσοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο, θα μπορούν είτε να απασχολούνται λιγότερες ώρες με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους είτε να απασχολούνται σε άλλες δράσεις, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία.  
                                                                                      Χαρά Καλημέρη  ''Ημερήσια''