Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Υπ. Παιδείας: ΝΕΟ πληροφοριακό σύστημα αντικαθιστά το survey

 Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας νέου ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών

  Το νέο αυτό περιβάλλον, διαθέσιμο στον ιστότοπο ηttps://myschool.sch.gr/ , θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από το νέο σχολικό έτος (2013-2014) για το σύνολο των σχολικών μονάδων της επικράτειας.

  Στην παρούσα φάση, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων όλων των τύπων να χρησιμοποιήσουν «πιλοτικά» το νέο σύστημα.

ΔΕΙΤΕ  ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ