Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

82η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δ.Ο.Ε. ( (22,23,24,25 Ιουνίου 2013)


Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με την πρόσκληση που σας αποστείλαμε η 82η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. θα διεξαχθεί από 22-25 Ιουνίου 2013 στο Ξενοδοχείο Novotel (Μιχ. Βόδα 2-4 και Λιοσίων, METRO Στ. Λαρίσης – Ομόνοια).
Οι Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων για την ανάδειξη αντιπροσώπων, σύμφωνα με το καταστατικό της Δ.Ο.Ε. (άρθρο 39, παρ.6), πρέπει να γίνουν από 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2013Στις εκλογές πρέπει να παρευρίσκεται απαραίτητα δικαστικός αντιπρόσωπος.
Προς αποφυγή παρερμηνειών και για την καλύτερη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών στους Συλλόγους, το Δ.Σ. της ΔΟΕ, με ομόφωνη απόφασή του θέτει υπόψη σας τα εξής: Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
82η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δ.Ο.Ε. ( (22, ,23,24,25 Ιουνίου 2013) : Οι διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων - Τα δικαιολογητικά αναγνώρισης