Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ 2012-2013


    Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης του Σχ. έτους 2012-2013.
   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων , ώστε να υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης σε περίπτωση λάθους. Επισημαίνεται ότι, οι πίνακες δεν συμπεριλαμβάνουν τις μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2012_13.pdf