Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)
1. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  9470180

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1)
1. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (2)
1. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 9230113
2. 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9230183

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (5)
1. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  9270095
2. 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 9270098
3. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 9270003
4. 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270222
5. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. «ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΕΓΔΑΝΗΣ» 9520627

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ