Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Τα κριτήρια για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών

Αλλαγές στο καθεστώς των υποχρεωτικών μετατάξεων που αφορούν περίπου 8.000 εκπαιδευτικούς προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, η διαδικασία για τις μετατάξεις ξεκινά εντός του Ιουλίου και έως και τις 10 Αυγούστου αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί η λίστα με τα ονόματα.
Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, και ψηφίστηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, αλλάζει η διαδικασία για τον καθορισμό των κενών θέσεων, τις υπηρεσιακές ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό αλλά και το πλεονάζον προσωπικό ανά ειδικότητα.
Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2013-1014 ο ποσοτικός προσδιορισμός των κενών θέσεων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και το πλεονάζον προσωπικό θα γίνεται με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από το υπουργείο Παιδείας κατόπιν εισήγησης της γενικής διεύθυνσης προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου. Τα στοιχεία αυτά θα προκύψουν με βάση την επεξεργασία και τον συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί με ευθύνη των διευθυντών εκπαίδευσης.
Βάσει των αναγκών που θα προκύπτουν από αυτούς τους υπολογισμούς, ο υπουργός Παιδείας θα καθορίζει τον αριθμό των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα που μετατάσσονται υποχρεωτικά σε κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες και διοικητικού προσωπικού σε υπηρεσίες ή φορείς του υπουργείου Παιδείας.
Μόλις γίνει γνωστός ο αριθμός των υποχρεωτικών μετατάξεων και των αναγκών που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, σε σχολικές μονάδες όσο και σε φορείς, διευθύνσεις και στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μεταταχθούν θα καταθέσουν αιτήσεις.
Αμέσως μετά, θα συνταχθεί αξιολογικός πίνακας κατάταξης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: συνολική προϋπηρεσία, οικογενειακοί λόγοι, συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν, κατοχή επιπλέον πτυχίου, κατοχή μεταπτυχιακού, κατοχή διδακτορικού. Επισημαίνεται ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου θα έχουν πριμοδότηση στα μόρια που θα λάβουν, προκειμένου να μεταταχθούν στην περιοχή ή τη διοικητική θέση που επιθυμούν. Ειδικότερα, στην τροπολογία του υπουργείου Παιδείας αναφέρεται πως η κατοχή κάθε επιπλέον πτυχίου ΑΕΙ αποτιμάται με 5 μονάδες, κάθε μεταπτυχιακού με 7 μονάδες και κάθε διδακτορικού με 14 μονάδες. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, 4.933 καθηγητές θα μεταταχθούν υποχρεωτικά από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρόκειται για ειδικότητα γυμναστών, πληροφορικής, γαλλικής φιλολογίας, θετικών σπουδών, μουσικής και καλλιτεχνικών. Ο αριθμός που θα μεταταχθεί ανά ειδικότητα, δεν έχει καθορισθεί ακόμη, κάτι που αναμένεται να γίνει τις προσεχείς ημέρες, όταν και θα έχει καταγραφεί ο πραγματικός αριθμός των κενώ θέσεων.
Ακόμη 2.500 εκπαιδευτικοί θα μεταταχθούν σε διοικητικές θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας, σε περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης αλλά και σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα δημόσιο ΙΕΚ, τα οποία αναβαθμίζονται. Ο συγκεκριμένος αριθμός θα προέλθει από άλλες υπηρεσίες που είναι αποσπασμένες από καθηγητές που πλεονάζουν στις σχολικές μονάδες που υπηρετούσαν έως σήμερα.
Διαθεσιμότητα
Σε καθεστώς διαθεσιμότητας τίθενται και επισήμως από τη Δευτέρα 22 Ιουλίου, 2.000 καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων που καταργήθηκαν από τα επαγγελματικά λύκεια και τις σχολές. Από την κατάργηση δεκάδων ειδικοτήτων, χάνονται πολλές οργανικές θέσεις.
Οι περισσότερες(388) αφορούν την ειδικότητα της Νοσηλευτικής , ακολουθούν οι Βρεφονηπιοκόμοι με 335 και οι ειδικότητες Αισθητικής (211), γιατρών (156) και ιατρικών εργαστηρίων (144).
Με την κατάργηση των παρεχόμενων Ειδικοτήτων Επαγγελμάτων καταργούνται 50 κλάδοι ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και αντίστοιχα τίθενται σε διαθεσιμότητα το σύνολο των 296 καθηγητών αποφοίτων Δ.Ε., 218 από το σύνολο των 844 καθηγητών αποφοίτων Τ.Ε. και 1.968 από το σύνολο των 9.420 καθηγητών.
Σύμφωνα με όσα έχει διαμηνύσει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς θα απορροφηθούν σε δομές και υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, αφού η πλειονότητα των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν αφορούν τον τομέα Υγείας.
Τα κριτήρια για τις μεταθέσεις
Τέσσερα βασικά κριτήρια θα συνεκτιμηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών. Το πρώτο αφορά τη συνολική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, η οποία εκφράζεται σε έτη και μήνες. Σύμφωνα με το σχετικό ΠΔ, ο χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των 15 ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη.
Οι μονάδες μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή δύο για κάθε χρόνο υπηρεσίας.
Όσον αφορά τις μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:
- Oι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις μονάδες μετάθεσης. Ιδιον αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά(φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα).
- Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά, λαμβάνουν τέσσερις μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις για το δεύτερο, έξι για το τρίτο, και επτά μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φορούν σε ανώτερες σχολές ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες εξωτερικού, εφόσον δεν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικία τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου.
Σχετικές με τις συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν οι εκπαιδευτικοί επισημαίνονται τα εξής:
Oι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από μετάταξη από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή από την εκκλησιαστική εκπαίδευση λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν μέχρι την ημερομηνία της απόφασης μετάταξής τους.
Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση τα εξής:
Oι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας κατατάσσονται σε 10 κατηγορίες, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
- Tον πληθυσμό της έδρας των σχολείων
- Τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών
- Την απόσταση τους από την έδρα του νομού
- Τις συγκοινωνιακές συνθήκες
- Το υψόμετρο
Τέλος, για το κριτήριο που αφορά τους τίτλους σπουδών επισημαίνεται ότι η κατοχή κάθε επιπλέον πτυχίου ΑΕΙ αποτιμάται με 5 μονάδες, κάθε μεταπτυχιακού με 7 μονάδες και κάθε διδακτορικού με 14 μονάδες.                                                  Πηγή: ΕΘΝΟΣ