Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
''Παρουσία εκπαιδευτικών Π.Ε.& Δ.Ε'' 
Σε συνέχεια των αριθμ.119121/Δ1/29-08-2013  & 119866/Δ2/30-09-2013 εγγράφων μας, οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να παρουσιαστούν στην οργανική τους θέση ή στη θέση που θα αποσπαστούν αντί στις 5-9-2013, στις 9-9-2013.