Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεωναπό ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2015-2016

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά,Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2015-2016, καθώς και η αντίστοιχη αίτηση.

Επισυναπτόμενα:01_EGK_APO_PYS_PYS.pdf
[ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2015-2016]
02_ENT_APO_PYS_PYS.doc 
[ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2015-2016]