Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση Μεταθέσεων Εντός ΠΥΣΠΕ1.  Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για τοποθέτηση, σύμφωνα με την Πράξη 16η /02-07-2015 του Π.Υ.Σ.Π.Ε Κοζάνης, όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετήθηκαν από τη Πέμπτη 02-07-2015 έως την Δευτέρα 06-07-2015, κατόπιν επικοινωνίας με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.

2.  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση οριστικής τοποθέτησης και παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στα εναπομείναντα κενά του συνημμένου πίνακα από την Πέμπτη 02-07-2015 έως την Τετάρτη 08-07-2015, στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης ή στο FAX2461047233.

3.  Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια τα συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε μέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους(άρθρο 15.παρ,15 του ΠΔ100/97).

Επισυναπτόμενα:  03_dhlwsh_oristikhs_top (3).doc [ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Β ΦΑΣΗ] 74 kB 02-07-2015 12:14
ankoinwsh_topothethsewn.doc [ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ] 51 kB 02-07-2015 12:13
enapomeinanta_kena.xls [ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ] 36 kB 02-07-2015 12:15
entos_a_fash.xls [ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ] 61 kB 02-07-2015 12:13