Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Σήμερα ανακοινώνονται όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα οι τελικοί πίνακες με τους νέους Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.
Κατά των τελικών πινάκων δύναται να υποβληθούν ενστάσεις από 12/6/2015 έως 16/6/2015.
Από 17/6/2015 έως 18/6/2015 θα γίνει η εκδίκαση ενστάσεων - Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τα διευρυμένα οικεία ΠΥΣΠΕ οι αναμορφωμένοι πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.
Η ανάληψη υπηρεσίας των έων Διευθυντών σχολικών μονάδων θα γίνει στις 25 Ιουνίου ,
Στις 29/6/2015 οι Περιφερειακοί Διευθυντές θα εκδώσουν αποφάσεις για τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σε σχολεία που για κάποιο λόγο έμειναν κενά.
ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Ηδη ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί το βράδυ η ανάρτηση των τελικών πινάκων των νέων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων.
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο και στην αντίστοιχη Διεύθυνση, για να δείτε τους πίνακες (σ.σ. όλες οι Διευθύνσεις θα πρέπει στη διάρκεια της ημέρας να αναρτήσουν τους πίνακες):

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε