Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 24 και 25 Αυγούστου για τις μεταθέσεις των κοινών ειδικοτήτων και για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Στις συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ την Δευτέρα και Τρίτη 24 και 25 Αυγούστου θα εξεταστούν τα παρακάτω :
Δευτέρα 24 Αυγούστου
1.«Εξέταση ανανέωσης απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
2.«Εξέταση ενστάσεων και λοιπών θεμάτων επί των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. κλάδων Π.Ε. 60 και Π.Ε. 70 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
3.«Εξέταση ένστασης επί αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης»
4.«Επικύρωση πινάκων των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. κλάδων: Π.Ε. 06, Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16 για το σχολικό έτος 2015-2016»
5.«Εξέταση θεμάτων αιτήσεων απόσπασης (αμφισβητούμενες, κατά προτεραιότητα, εκπρόθεσμες κλπ) εκπαιδευτικών Π.Ε. για δομές Ειδικής Αγωγής και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
6.«Εξέταση θεμάτων αιτήσεων απόσπασης (αμφισβητούμενες, κατά προτεραιότητα, εκπρόθεσμες κλπ) εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

Τρίτη 25 Αυγούστου
1.«Συζήτηση επί αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Π.Ε. από κλάδο σε κλάδο και εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
2.«Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»