Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Σε δύο φάσεις η ανάρτηση των πινάκων αναπληρωτών στο e-aitisi.sch.gr

Από μέρα σε μέρα οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών
Δεν υπάρχουν νέα ακόμα για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας.
Πιθανόν οι πίνακες της Α/θμιας να ανακοινωθούν μέχρι αύριο ενώ της Β/θμιας ενδεχομένως να καθυστερήσουν και να μην ανακοινωθούν την ίδια μέρα με αυτούς της Α/θμιας.
Το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου εργάζεται πυρετωδώς για να πραγματοποιήσει τις καταχωρίσεις στοιχείων που αφορούν προϋπηρεσίες ιδιωτικών εκπαιδευτικών, μεταβολές, ειδικές κατηγορίες κ.α. Με την ανάρτηση των πινάκων στο http://e-aitisi.sch.gr/ θα κληθούν οι εκπ/κοί που υπέβαλαν αίτηση να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους και σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη σε ζητήματα όπως τα μόρια ΑΣΕΠ ή προϋπηρεσίας να καταθέσουν ενστάσεις δε διάστημα 2-3 ημερών σε μια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας.
Οι ενστάσεις αναμένεται να είναι πολλές καθώς στους ενδεικτικούς πίνακες υπήρχαν πολλά λάθη ως προς την προϋπηρεσία των ετών 2012 – 2015. Στο μεταξύ συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Αυγούστου. Κανένα νέο έως τώρα για τις πιστώσεις Δεν υπάρχουν ακόμα νέα για το αίτημα που έχει καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας για 5.000 πιστώσεις αναπληρωτών από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με πληροφορίες μας τόσο από το Υπουργείο Παιδείας όσο και το Οικονομίας.
Το Υπουργείο, όπως έχουμε γράψει, έχει εξασφαλίσει πιστώσεις ύψους 150.000.000 ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ που μπορούν να δώσουν 12.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Φυσικά οι πιστώσεις του ΕΣΠΑ δεν επαρκούν για να καλυφθούν τα κενά που εκτιμούνται από παράγοντες του Υπουργείου περίπου στις 20.000, αριθμός με τον οποίο διαφωνεί ο εκπαιδευτικός κόσμος που ανεβάζει τον αριθμό των αναγκών στις 25.000.