Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

Ιδρύσεις, Προαγωγές Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ  
 Αθήνα 18/6/ 2016
  Συναδέλφισσες , συνάδελφοι 
Σας κοινοποιώ πίνακες με τις Ιδρύσεις, Προαγωγές Υποβιβασμούς, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, όπως προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών και του υπουργού παιδείας. Εκκρεμεί η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)

Η συνέχεια παρακάτω
Ιδρύσεις, Προαγωγές Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων